Skip to content
Laatste nieuws

Mannenavond 2024

Geef je hier op voor de mannenavond 7 juni 2024. Opgeven kan via deze link…

Lees meer

Wat is geloven?

We geloven dat het evangelie goed nieuws is. Alsof er een steen in het water is gegooid en een rimpeling opwekt die ons aanraakt, een golf die de wereld verandert. We geloven dat die steen Jezus Christus is. In Hem zien we de liefde en genade van God. Hem willen we leren kennen, Hem willen we eren, Hem willen we volgen als zijn leerlingen, van Hem willen we getuigen in woord en daad. We willen een gemeenschap zijn waarin Hij het middelpunt is.

God staat aan het begin van de wereld en de geschiedenis. Wat Hij maakte was zeer goed. In deze mooie schepping mogen wij voluit léven, als goede beheerders van die schepping. Helaas is er ook veel kwaad in de wereld en we zien dat wij mensen dat niet kunnen uitdrijven. God moet het doen. We geloven dan ook dat God zich naar ons heeft toegewend. In en als Jezus Christus is Hij onder ons gekomen en heeft ons bestaan gedragen. Het kruis is dieptepunt en hoogtepunt ineen. We geloven dat Jezus ons verlost uit de diepste diepten. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is het keerpunt van de geschiedenis. Het is het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God heeft beloofd dat deze zal komen; daar houden we ons aan vast. Ook al merken we dat de schepping nog steeds gebroken is, toch geeft het evangelie ons hoop en vrede en heelheid. We verwachten de toekomst van God waarin alle tranen van de ogen gewist zullen zijn.

Geloven in Jezus betekent dat we deel mogen uitmaken van een gemeenschap van christenen. Binnen die gemeenschap staat het evangelie centraal. We aanbidden God, bidden om Zijn werk door de Heilige Geest die zijn gaven schenkt aan de gemeente. We geloven dat Gods leefregels goed leven bedoelen voor alle mensen en heel de schepping.

We zijn onderweg als pelgrims, soms zoekend naar de weg, worstelend met wat het leven kan brengen aan moeilijkheden. Dat laten we staan en daarvoor is ruimte. Ook willen we ons steeds oriënteren op het evangelie van Jezus Christus, onze blik gericht houden op Hem en ons aan Hem toevertrouwen. Jezus Christus is de hoop voor de wereld. Over Jezus Christus lezen we in de Bijbel, over Gods omgang met mensen. De Bijbel is niet altijd gemakkelijk en vraagt soms gedegen studie, maar daar willen we ons ook aan wijden. We willen in de Bijbel Gods stem verstaan, buigen voor zijn heiligheid, ons verwonderen over zijn overstelpende liefde.

Over geloven kan veel gezegd worden, soms zijn er ook heel weinig woorden voor omdat het een geheimenis is dat ons verre te boven gaat. Spreek een van de leden van onze gemeente gerust aan als u wilt horen hoe het geloof / Jezus Christus in ons leven werkt. En voor een gesprek zijn de predikanten altijd beschikbaar.

Back To Top