skip to Main Content

Welkom in de kerk

Elke zondag bent u van harte welkom in onze kerk tijdens onze erediensten. Deze diensten beginnen doorgaans om 9:30 en 16:30 uur.


Diensten

  • zondag 9 augustus - 09:30 uur | ds. M.K. Drost

  • zondag 9 augustus - 16:30 uur | Ds. G. Oosterhuis

  • zondag 16 augustus - 09:30 uur | ds. M.K. Drost

  • zondag 16 augustus - 16:30 uur | Ds. G. Oosterhuis


Kerkomroep

Alle diensten zijn te volgen via de [kerkomroep]


Erediensten

In de zondagse erediensten klopt het hart van de gemeente. We komen samen als gemeenschap van gelovigen in Gods tegenwoordigheid. Jezus heeft gezegd dat waar twee of drie in zijn naam bijeen waren, Hij zelf in hun midden zou zijn.

U bent van harte welkom om een kerkdienst mee te maken. Wij zelf zijn blij en dankbaar om bij God te mogen komen en zijn dan ook blij als u meer over God wilt weten en/of ook bij Hem wilt komen. We willen God op de eerste plaats zetten en daarom zingen we tot zijn eer.

De sfeer in onze kerkdienst is over het algemeen rustig, de vormen zijn een mix van traditioneel en bij-de-tijds. Op de beamers kunt u alles teksten en notenschrift van de te zingen liederen volgen.


Gebed

In het gebed zoeken we Gods nabijheid, roepen onze nood en vragen uit en vragen om zijn zegen. We lezen uit de Bijbel en luisteren naar Gods boodschap voor ons persoonlijk in de verkondiging. Hierin willen we Gods stem voor ons persoonlijk verstaan, om moed en hoop te geven, om geestelijk gevoed te worden, om aangespoord en enthousiast te worden, om de richting gewezen te krijgen.


Sacramenten

Op zondag vieren we ook de sacramenten. Soms wordt er gedoopt: teken dat een mens verbonden is met God Drie-enig, is vastgemaakt aan Jezus Christus. Vier á vijf maal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarin we gedenken en vieren dat Hij onze zonden op zich heeft genomen en ons daarvan heeft bevrijd. We mogen leven als mensen die vergeven zijn. Ook gedenken en vieren we in het Heilig Avondmaal dat we één zijn met Jezus. Bij het Heilig Avondmaal is een ieder die de Here Jezus belijdt als zijn of haar Redder en Heer van harte welkom.

Back To Top